Kvindelig Kultur Forening

07-08-2023

Kontaktoplysninger

Langkærvej 2E, 8381 Tilst - CVR 42896950.

Indsamlingsperiode

Fra den 8. august 2022 til den 7. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Facebook, Instagram, TikTok), salg/auktion og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 707780) og kontooverførsel (Reg.5364 konto 0247530).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af ejendom til foreningen (Kvindelig Kultur Forening).
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til foreningens formål. Det kan fx være renovering/udvidelse af lokalet, faciliteter som fx bordtennis, bordfodbold, playstation, fjernsyn m.m.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 7. februar 2024

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05195