Kultur og Undervisningsfond K.U.F

14-04-2023

Kontaktoplysninger

Gudrunsvej 50, 1. th., 8220 Brabrand - CVR 29886008.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. april 2022 til den 14. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 202020) og kontooverførsel (Reg.5076 konto 0001166979).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for indretning og istandsættelse af bygningen (vores nye ejendom).

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04883