Krogerup Højskoles Elevfond

19-05-2023

Kontaktoplysninger

Krogerupvej 13, 3050 Humlebæk - CVR 41448490

Indsamlingsperiode

Fra den 20. maj 2022 til den 19. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Facebook, Instagram) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 272969) og kontooverførsel (Reg. 5366 konto 0000251098).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte mindrebemidlede unge i deres drøm om et højskoleophold på Krogerup Højskole. Vi lægger vægt på at de unge vi giver støtte har et særligt behov for at komme afsted, ud over et stærkt ønske, det kan være uddannelsestræthed, mistrivsel i hjemmet, negativ social kontrol eller lignende. Herudover ønsker vi også med støtten at øge mangfoldigheden i elevgruppen på højskolen.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne opbevares i Fonden og benytte dem til senere, at støtte elever efter at have indsamlet flere penge gennem en anden indsamling.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes eller foreningen opløses, skal midlerne i stedet overføres til Krogerup Højskole, som søger at bruge dem til ting som flugter med foreningens formål.I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til at støtte yderligere elever på senere elevhold på Krogerup Højskole.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04991