Kristusnærvær

31-08-2023

Kontaktoplysninger

Højbyvej 39, 5260 Odense S - CVR 43255266.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2022 til den 31. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9570 konto 13468672).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udvikling af kristen spiritualitet. Vi arbejder både som kursusvirksomhed, udgivelse af bøger og salmer, oplysningsvirksomhed i form af videoer på Youtube og som podcast.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05200.