KRISTELIGT ARBEJDE BLANDT BLINDE

2023

Kontaktoplysninger

Jernbanegade 19

7000 Fredericia

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kabb.dk), salg/auktion samt postomdeling/flyers.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 96903) og kontooverførsel (reg.nr.: 7160 kontonr.: 1823397).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at opfylde KABBs formål:at bringe det kristne evangelium til blinde og svagsynede. Til opfyldelsen af det formål drives et lydbibliotek og der afholdes arrangementer for målgruppen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05722