KRÆFTFORENINGEN TIDSLERNE

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Ådalsparken 29, 6710 Esbjerg V - CVR 17420291

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.tidslerne.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 211600) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 12025041).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til foredrag og kurser for kræftpatienter og deres pårørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05851