KRABBESHOLM HØJSKOLE

01-09-2023

Kontaktoplysninger

Krabbesholm Alle 15, 7800 Skive - CVR 14945644.

Indsamlingsperiode

Fra den 30. september 2022 til den 1. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 721606) og kontooverførsel (Reg. 9070 konto 1634906211).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at dække to ukrainske flygtninges ophold på Krabbesholm Højskole.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05400.