Kounayan Balante Senegal-Danmark

28-02-2023

Kontaktoplysninger

Brørupvænget 45, 5200 Odense V - CVR 40354476

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2022 til den 28. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kounayan-balante-senegal.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook og Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 540844) og kontooverførsel (Reg. 5060 Konto 1132215).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for diverse ting:
1) Undervisningsmateriale til børn og unge: Borde, bænke, stole, kuglepinde, blyanter, viskelæder, inventar, tabeller, computere, projektor samt bøger på flere sprog til at stimulere børn og unges læsning. I skolen er der i dag desværre overflod af elever i klasserne, og der er derfor ikke tilstrækkeligt med borde og bænke til alle elever. De få borde, der er på skolen, er desuden ubelejlige, og der er derfor brug for ekstra inventar, så børnene kan få en ordentlig skolegang. Skolen har endvidere brug for materialer til undervisning som tabeller, computere, projektor samt bøger til at kunne skabe et skolebibliotek, der kan stimulere børnenes læsning.
2) Materiale til Kounayans sygehus: Hospitalssenge, borde, medicin, gage til brækkede ben, brækskåle, kateter m.m. Derudover har de bruge for sol-cellelamper på taget, så de kan få elektricitet, og behandlinger kan fungere optimalt.
3) Rør til vandanlæg: Indbyggerne i Kounayan Balante er specielt udfordret på deres lange tur hen og hente vand hver eneste dag. De har ikke direkte vandtilførsel ind til byen, og derfor forsøger indbyggerne fælles at skrabe midler sammen til løbende at kunne bygge denne vandtilførsel. En vandtilførsel vil gøre hverdagen bedre for indbyggerne, og selve hygiejnen vil blive bedre, da de har mulighed for at vaske hænder oftere, end hvad de har nu. I perioder er der rigtig varmt i området, og desværre dehydrere mange, da de ikke kan få vand at drikke, når de har mest brug for det. Dette kan en vandtilførsel også forbedre.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. august 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04507