Komité - Zakatfonden

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Waseem Hussain, Hafsa Akram og Gulfraz Hussain.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.zakat.dk) og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 31204921) og kontooverførsel (reg.nr.: 2255 kontonr.: 6293263777).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Zakatfondens almene formål.
Fondens formål er at kunne forvalte og indsamle penge og aktiver og derigennem yde økonomisk støtte til almennyttige og/eller velgørende formål, alt efter bestyrelsens frie skøn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06175