Komité - WAY Empowerment

01-12-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Turu Ogudo Thomsen, Jesper Thomsen og Marijana Barisic.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 1. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook) og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 830561).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at opnå tilstrækkelige medlemskaber til at opfylde kravene for at søge om midler til at støtte målgruppen i Kenya. WAY Empowerment udfører velgørenhedsarbejde i Kenya. Midlerne anvendes endvidere til administration.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05928