Komité - Verdens Skove

09-04-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Cathrine Eskjær Agerbo Aagaard, Henrik Agerbo og Mikkel Høgh.

Indsamlingsperiode

Fra den 10. april 2022 til den 9. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.filantrop.dk), online indsamlingsplatform og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 6695 konto 1007177247).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for den velgørende klimaorganisation Verdens Skove.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. oktober 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04788