Komité - Vand til Nicopol, Ukraine

13-08-2023

Kontaktoplysninger

Anni Birgit Vilsgaard, Astrid Brandt og
Luibov Kasiukhnych.

Indsamlingsperiode

Fra den 13. juni 2023 til den 13. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook), postomdeling/flyers samt SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 22185380) og kontooverførsel (reg.nr.: 4406 kontonr.: 4407578082).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for det ukrainske lokalområde, Nicopol, hvor der mangler drikkevand efter et dæmningsbrud.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06466