Komité - Usalama børnehjem

01-05-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Freja Detterberg, Lene Dorthe Detterberg og Henrik Detterberg.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2022 til den 1. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.usalama.dk), sociale medier (Facebook, Instagram) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 577827) og kontooverførsel (Reg. 5326 konto 256321).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift og uforudsete omkostninger hos børnehjemmet Usalama.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. november 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04894