Komité - united sikhs welfare & aid team

11-07-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Kavita Kumar, Yasmin Amche Kumar og Samir Amche Kumar.

Indsamlingsperiode

Fra den 12. juli 2022 til den 11. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.unitedswat.com), online indsamlingsplatform (www.gofundme.com), sociale medier (Facebook), salg/auktion og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 50901077, 20616586) og kontooverførsel (Reg. 5495 konto 1109420).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælp af udsatte i Danmark og Ukraine og midler til foreningens opstart.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til de ukrainske flygtninge.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til at skaffe midler til foreningens medlemmer som skal køre ud med donationerne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 11. januar 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05157