Komité - UkraineToDenmark.com

30-03-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Joel Werner Brejner, Aleks Hauch Konge Lund og Stine Werner Brejner.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2022 til den 30. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 2565JV, 1486UF, 7786KU) og kontooverførsel (reg. 6695, konto 1001655376).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for 1. Drift af UkraineToDenmark.com og hertil relaterede udgifter 2. Nødhjælp til Ukraine. 3. Leje af busser til Ukrainske flygtninge og hertil relaterede udgifter. 4. etablering af infrastruktur til transport af flygtninge og nødhjælp i forbindelse med krisen i Ukraine.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04813