Komité - Ukraines Børn

24-02-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Irina Olegovna Higham, Claus Bendix Nielsen og Brian Nielsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 25. februar 2022 til den 24. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 53338370) og kontooverførsel (reg. 7656, konto 0002187070).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte krigsramte børnefamilier i Ukraine, som har mistet deres fædre til krigen, mistede hjem eller mangler mad/økonomiske midler.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til indkøb og transport af tøj, mad, medicin mm. til de mest trængte børnefamilier i Ukraine.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 24. august 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04634