Komité - UAid

31-03-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Anders Øland, Vibeke Lentz Andersen og Sine Lundby Brixen.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2022 til den 31. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (gofundme.com), sociale medier (Facebook, Instagram) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 6695 konto 1007283594).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at yde direkte støtte til samarbejdspartnere i Ukraine i form af nødhjælp bestående af (efter behov), herunder mad, tøj, medicinsk udstyr, madrasser, bleer og div. andre hjælpemidler. Ydermere betales for transport af nødhjælp samt evt. flygtninge. Der ydes altså INGEN direkte økonomisk støtte til personer eller organisationer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04825