Komité - Til Piet

04-04-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Lasse Andersen, Jesper Ronald Jensen og Jesper Risdal Stilling.

Indsamlingsperiode

Fra den 21. februar 2023 til den 4. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 3161 kontonr.: 3161438316).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Piet, som er alvorligt kræftsyg.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til vedkommendes arveberettigede.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06031