THE ASSOCIATION THE NATURAL FOREST MONASTERY IN RANDERS

31-08-2023

Kontaktoplysninger

Randersvej 79, 8940 Randers - CVR 40089233

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2022 til den 31. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (thai-budhist-temple.com), online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 451800, 407007) og kontooverførsel (Reg. 2316 konto 6289960994).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for templets drift.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til velgørenhed.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til velgørenhed.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05286.