Komité - Taekwondo for peace

28-02-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Bjarne Johansen, Lisa Kjær Gjessing og Jasmin Abas Vissing Andersen.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2022 til den 28. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 75386) og kontooverførsel (Reg. 9338 Konto 2074800834).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for ukrainske taekwondokæmpere, herunder paraatleter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. august 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04683