Komité - Sydamagers Ukraineindsamling

16-03-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Hans Christian Hansen, Valdimar Thor Johannesson, Jan Madsen og Barbara Francisca de Wilde.

Indsamlingsperiode

Fra den 17. marts 2022 til den 16. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 53610799) og kontooverførsel (reg. 6695, konto 1002103709).
Indsamlingsbøssen vil være placeret ved Bellanos Pizzeria, Kirkevej 174, 2791 Dragør.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for civile i Ukraine. Alle pengene leveres 1-2 gange om ugen direkte til vores kontaktpersoner i Ukraine via en bankoverførsel. Beløbet anvendes indenfor 1 uge på konkrete indkøb af madvarer, medicin, elektricitet, vanddunke og anden humanitær til civile.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler blive overført til dansk Røde Kors.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 16. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04764