Komité - Støt Lukas' kamp imod kræft

31-05-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Tommy Bo Salomonsen, Maria Bech Daugaard og Katja Berg Bruun.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 31. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (samlind.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 31160903) og kontooverførsel (Reg. 0400 konto 4024230657).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Lukas, så han kan komme i egen bolig bedre egnet til ham under nye omstændigheder.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til Kræftens Bekæmpelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04989