Komite - Støt Jannis kamp for et længere liv som mor til 3

31-05-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Charlotte Kristensen, Jan Larsen og Susanne Buss Svendsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 31. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook, Instagram) og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 1934HE, 3163MV, 2942PW) og kontooverførsel (Reg. 9070 konto 2077366264).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at samle penge ind til Jannis kræftbehandling i Tyskland. Skulle Janni afgå ved døden, vil den opstartede behandling stadig skulle betales.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til Jannis mand og tre børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05101