Komité - Stemmer Fra Ådalen

31-05-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Martin Davidsen, Morten Skov og Simon Voetmann.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 31. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (10er.app). 

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5393 konto 431162).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for produktion af podcasten Stemmer Fra Ådalen om fodboldklubben OB. Formålet har karakter af journalistik, oplysning og fællesskab.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05027