Komité - Skolekantine i Siegouekou - Elfenbenskysten

13-07-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Blay-Azu Dali, Louise Hatting Langhoff og Mette Lherbier.

Indsamlingsperiode

Fra den 14. juli 2022 til den 13. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 42799536) og kontooverførsel (Reg. 2252 konto 0747277036).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for renovering af skolekantine i Siegouekou i Elfenbenskystsen.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til forbedring af undervisningsmateriale på skolen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13. januar 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05165