Komite - Sanja & Kristians Bryllup

31-05-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Filiz Bugday Ghulam, Finn Louis Braun og Kristian Pedersen.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 31. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, Twitter, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.28159126) og kontooverførsel (Reg. 1726 konto 4395513139).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Sanja og Kristians drømmebryllup, da Sanja har en hjernetumor og lider af Morbus Addison.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til bryllup.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til begravelse hvis det kommer så vidt.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til Kræftens Bekæmpelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04945