Komité - Sammen for Ukraine

04-12-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Jens Alstrup, Michael Christian Andersen og Hroar Kolmos.

Indsamlingsperiode

Fra den 5. december 2022 til den 4. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 2300 kontonr.: 8983973370) og PayPal.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at dække Jens Alstrups reportagerejser til Ukraine.

Midlerne skal endvidere anvendes til at yde hjælp til ukrainske soldater med personlige fornødenheder og udstyr til brug i tjenesten i bredere forstand, herunder blandt andet til personlige plejemidler, cigaretter, slik (herunder til brug for uddeling til børn), medicinsk udstyr beklædning og beskyttelse, tilliggende til deres våben (med ikke egentlige våben i sig selv), som f.eks. powerpacks og natsigte, PC’ere og køretøjer. 

Midlerne skal endvidere anvendes til genopbygning af civilsamfundet og andre humanitære formål i området omkring storbyen Mykolaiv, som Danmark har forpligtet sig til at støtte med genopbygning. Her indgår også støtte til at hjælpe veteraner fra krigen til at komme tilbage til en normal tilværelse bedst muligt.

Komitéen indgår i teamwork med andre indsamlingsorganisationer og dele af deres hjælp kan også blive delegeret via disse med tilsvarende formål, ligesom de kan modtage midler fra disse organisationer

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05672.