Komité - Researchkollektivet Redox

22-09-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Simon Høgh Bünger, Mikkel Thydal og Andreas Rasmussen.

Indsamlingsperiode

Fra den 23. september 2022 til den 22. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.redox.dk). 
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 80905).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af redox.dk

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05552.