LP Leasing

13-07-2023

Kontaktoplysninger

Lyøvej 39, 8370 Hadsten - CVR 32936202.

Indsamlingsperiode

Fra den 14. juli 2022 til den 13. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.projektanna.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 869030) og kontooverførsel (Reg. 7739 kontonr. 00017764497).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for dækning af udgifter forbundet med Annas løsladelse fra fængsel i Panama og hjemrejse til Danmark.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til velgørende formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13. januar 2024

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05137