Komité - Portobello´s Velgørenhedsprojekt

2023

Kontaktoplysninger

Anne Dorte Kristensen, Mathias Forsberg Kristensen og Peter Lorentz Forsberg

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via kontant betaling, mobile betalingsløsninger (nr. 68802).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for lokale klubber eller foreninger hjemmehørende i Odder kommune.

Indsamlingsområde

Odder kommune

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06374