Komité - Podcasten "NFL Showet"

31-05-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Thomas Qvortrup, Claus Ewald Elming og Mikkel Malberg.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 31. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul) og online indsamlingsplatform (www.10er.dk).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for produktion af podcasten ”NFL Showet”.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05132