Komité - Podcasten "Borgen Unplugged"

31-05-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Henrik Qvortrup, Mikkel Malmberg Hellqvist og Thomas Qvortrup.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 31. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og online indsamlingsplatform (www.10er.dk).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til omkostninger forbundet med produktion af podcasten ”Borgen Unplugged”.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05131