Komité – Nordhjælp til Ukraine

08-06-2023

Kontaktoplysninger

Hanne Kruse Johansen,
Jesper Egly 
Lars Ulrik Nilsen

Indsamlingsperiode

Fra den 12. maj 2023 til den 11. maj 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.nordhjælp.dk), sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 4467 kontonr.: 4468272423).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for humanitære formål i Ukraine, herunder donationer til hospitaler, plejehjem, sanatorier for sårede soldater samt børnehjem og grupper af interne flygtninge.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06396