Komité - Nordhjælp til Ukraine

11-05-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Hanne Kruse Johansen, Jesper Egly og Lars Ulrik Nielsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 12. maj 2022 til den 11. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 4467 konto 4468272423).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for donationer til Ukrainske børnehjem, plejehjem og hospitaler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 11. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04979