Komité - Mindegave - støt Malene efter tabet af Kim

05-03-2023

Kontaktoplysninger

 Komitéen består af Ulla Filtenborg, June Sivert Schønberg og Charlotte Dyssekilde.

Indsamlingsperiode

Fra den 6. marts 2022 til den 5. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (www.gofundme.com) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 4363 konto 4363528910).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opnå økonomisk støtte til Malene efter tabet af hendes kæreste gennem 11 år, Kim Kaae Hansen. Indsamlingen skal hjælpe Malene på vej til et liv uden Kim i en ny bolig og omfatter alle udgifter relateret hertil, så som indskud, flytteomkostninger, indbo m.m.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 5. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04805