Komité - Madiyana

01-03-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Carina Kjær, Natalia Marcela Lemus og Badou Alieu Sarr.

Indsamlingsperiode

Fra den 11. december 2022 til den 1. marts 2023. 

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook og Instagram), og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 31446668) og kontooverførsel (reg.nr.: 2277 kontonr.: 9030724310).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at forbedre to brønde i Gambia og eventuelt en ny brønd.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05678