Komité - Liljes sidste ønske.

09-06-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Monica Eliassen, Danny Eliassen og Camilla Gotfredsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 10. juni 2022 til den 9. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 2520 konto 7563617920).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opfyldes af Liljes sidste ønsker og gøre hverdagen for en hårdt ramt familie lidt lettere.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til den efterladte familie.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. december 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  22-700-05065