Komité - Kvinde, Liv, Frihed

30-11-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Maria Kafaei Zandeh Del, Sara Sajadian og Rira Wacker Noaparast.

Indsamlingsperiode

12. december 2022 til den 30. november 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook og Instagram).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 1535 kontonr.: 4508544634).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at købe reklamebannere til at skabe årvågenhed om iranernes kamp for frihed.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne gives til Amnesty International til at støtte iranernes kamp.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler gives til Amnesty International til at støtte iranernes kamp.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05644