Konrads behandling Forening

31-07-2023

Kontaktoplysninger

Baumgartensvej 32, 5000 Odense - CVR: 42106046

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2022 til den 31. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9570 konto 13191921).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Konrad families økonomi. Herunder til dækning af daglige almene udgifter samt Konrads behandling i udlandet og i Danmark, så han kan få synet igen. Behandling i trykkammer i Spanien, besøg hos øjenlæge Dr. Jason Clopton i USA, Fedorov Restore Vision Clinic i Tyskland, alternativ behandling (laser), aflastning til familien og alt hvad der kan hjælpe familien.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05189