Komité - KolibrieNs Kræftværk

31-10-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Kristian Schlichter, Mie Kim Kolibri Schlichter og Emil Kim Schlichter.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2022 til den 31. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (ko-librienskraeftvaerk.dk) og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 27640085) og kontooverførsel (reg.nr.: 4363 kontonr.: 3435078346).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at forbedre mulighederne for e-sport på hospitaler mm for alvorligt syge under mennesker. 

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til Foreningen Cancerramte børn eller lignende godkendt foreningsarbejde for unge alvorligt syge. 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til næste indsamlingsperiode eller foreningen Cancerramte børn eller lignende godkendt foreningsarbejde for unge alvorligt syge.

Indsamlingsområde

Landsdækkende,

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05543.