Komité - Køretøjer til Ukraine.

02-03-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Morten Lillelund Lindholt, Elena Chaschyna Lindholt og Jennifer Lillelund-Lindholt.

Indsamlingsperiode

Fra den 3. marts 2022 til den 2. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 42510509) og kontooverførsel (reg. 5479, konto 5664494).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af brugte biler og øvrig humanitær hjælp til donation til Ukraine. Både hæren og frivillige humanitære organisationer.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til Humanitær hjælp i Ukraine.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04667.