Komité Klubhus Odense Giants Softball Klub

30-10-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Michael Johannes Pedersen, Alexander Johannes Mikkelsen og Kirsten Elizabeth Visti Brewster.

Indsamlingsperiode

31. oktober 2022 til den 30. oktober 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside (www.odense-giants.dk), sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og SMS/mail. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 472080) og kontooverførsel (reg.nr.: 7045 kontonr.: 0001593589).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til opførsel af klubhus til Odense Giants Softball Klub. I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til arrangementer, nyt udstyr og andet til fremme af klubbens virke.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05454