Komité - Kattelopperiet by Tanja

14-04-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Tanja Brodersen Smidemann, Tine Ravn Pedersen og Connie Frydkær Holstebro.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. april 2022 til den 14. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 29294836) og kontooverførsel (Reg. 7392 konto 1070801848).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til internater og foreninger, der redder/hjælper katte.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. oktober 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04769