Komité - Journalistisk arbejde på (video)bloggen NewSpeek

23-05-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Lone Nørgaard, Peter Jørgensen og Anders Peter Johnsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 24. maj 2022 til den 23. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.newspeek.info/ - (video)blog), og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 51909399) og kontooverførsel (Reg. 3118 konto 4741236052).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for dækning af udgifter i forbindelse med journalistisk arbejde (webhosting, IT-sikkerhed, IT-udstyr, IT-support, abonnement på software, diverse abonnementer (tidsskrifter, aviser), baggrundslitteratur, transportudgifter, faglige kurser, pressekort, kontingenter, kontorartikler mv.).

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 23. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04981