Komité - Inkluderende fællesskaber

23-03-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Anita Kirkegård Telling, Brian Kirkegård Telling og Sofie Leer.

Indsamlingsperiode

Fra den 24. marts 2022 til den 23. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.projektfaellesskab.dk), online indsamlingsplatform (GoFundMe, Samlind og Kickstarter), sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, SMS/mail og Radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 4783PL) og kontooverførsel (Reg. 9101 konto 4571152792).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for, at skabe inkluderende fællesskaber med særlig fokus på udsatte mennesker med handicap og deres pårørende.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne anvendes til Egmont Højskolens store og fantastiske arbejde med mennesker med handicap.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til fællesskaber for børn og unge mennesker med handicap samt deres pårørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 23. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04697