Komité - Indsamling til LGBT+ Rights Ghana

11-02-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Alexander Zachariassen, Heine Nordlie Bravie og Jakob Støvring.

Indsamlingsperiode

Fra den 11. august 2022 til den 11. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (GoFundMe), sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), salg/auktion og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 3347 konto 3348677896).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for organisationen LGBT+ Rights Ghana, som kæmper for LGBT+-personers rettigheder i Ghana.
Alt profit fra fundraising events går til ovenstående formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05213