Komité - Indsamling til Jens Alstrup

17-07-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Jens Alstrup, Michael Christian Andersen og Hroar Kolmos.

Indsamlingsperiode

Fra den 18. juli 2022 til den 17. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Facebook, Paypal).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 2300 konto 8983973370).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at gøre Jens Alstrup i stand til at rejse til krigen i Ukraine, og sende rapporter hjem til flere medier og Facebook, og hertil lave høringer i bl.a. København, med flere eksperter som deltagere.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til Bevar Ukraine og Danish Foreign Legion (de danske frivillige soldater i Ukraine) hvor beløbet vil blive delt ligeligt.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til en fortsat indsamling til formålet hvis krigen fortsætter ud over et år fra nu eller Bevar Ukraine og Danish Foreign Legion (de danske frivillige soldater i Ukraine) hvor beløbet vil blive delt ligeligt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 17. januar 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05164