Komite - Indsamling til Jans kræftbehandling og pleje

24-09-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Finn Clausen, Lise Harrit og Ole Keld Harrit

Indsamlingsperiode

25. september 2022 til den 24. september 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 60904499) og kontooverførsel (Reg. 7670 konto 3696114).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte Jans kræftbehandling. Støtte omfatter alle former for komplementære behandlinger samt behov for op-hold, pleje, transport og rejseomkostninger i sygdomsperioden. Hertil kan komme ophold og rejseomkostninger for en ledsager.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til omkostninger ved muligt dødsfald og Foreningen for cancer ramte børn efter vejledning fra kræftens bekæmpelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05373