Komité - Indsamling til hjælpearbejde i Ukraine, organiseret af Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University (PNPU)

12-04-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Sabine Lam, Rikke Pedersen, Catherine Watson og Karsten Hammer.

Indsamlingsperiode

Fra den 13. april 2022 til den 12. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg. 2670, konto 9029469447).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for et hjælpeteam som er organiseret af Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University (PNPU) i Ukraine. Hjælpeteamet er blevet oprettet af Universitetets medarbejdere. Indsamlingens formål er at kunne understøtte universitetets hjælpearbejde ved at overføre det indsamlede beløb til en konto, anvist af Iryna Kohut eller en anden kontaktperson på PNPU.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler overføres til en hjælpeorganisation som yder aktivt nødhjælp i Poltava.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 12. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04809