Komité - Indsamling til familien Pihl Nyboe

01-03-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Anders Harboe Pihl, Line Køhlert og Jesper Køhlert.

Indsamlingsperiode

Fra den 17. november 2022 til den 1. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 0650 kontonr.: 9033457437)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for familien Phil / Nyboe efter deres gårdbrand i Aarsballe på Bornholm den 16. november 2022. Midlerne skal blandt andet anvendes til indkøb af tøj, sko og legetøj.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler gå ubeskåret til Kiki og Thomas.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05590.